It’s official! WCIA has merged ‘Peace forces’ with UNA Exchange.

We are very excited to share this new opportunity with you as it allows us to achieve more together, by pooling resources and energies.

Mock Cop photo
 
Both organisations were founded in 1973 and there are fantastic opportunities to make links between UNA Exchange’s life-changing volunteering opportunities, and the WCIA’s work in schools, advocating policy for the new curriculum, supporting international development, connecting Wales’ Wellbeing Goals to the UN’s Sustainable Development Goals, and so much more.
 
📣 And we want to hear from YOU! Have your say on hopes for the future, practical ideas about how you would like to be involved and reflections on priorities.
 
 
~
 
Newyddion gwych! Rydym ni wedi uno gyda Cyfnewid UNA
Rydym yn gyffrous iawn i rannu’r cyfle newydd hwn gyda chi gan ei fod yn caniatáu i ni gyflawni mwy gyda’n gilydd, drwy gronni adnoddau ac egni.
 
Sefydlwyd y ddau sefydliad yn 1973 ac mae cyfleoedd gwych i wneud cysylltiadau rhwng cyfleoedd gwirfoddoli newid bywyd UNA cyfnewid, a gwaith WCIA ar gyfer mewn ysgolion, yn hyrwyddo polisi ar gyfer y cwricwlwm newydd, gan gefnogi datblygu a llawer mwy!
Ac rydym am glywed gennych!
Dywedwch eich dweud am obeithion ar gyfer y dyfodol, syniadau ymarferol am sut yr hoffech gymryd rhan a myfyrio ar flaenoriaethau.
 
Danfonwch eich meddyliua a syniadau YMA!